Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tarief remedial teaching

De sessies duren een uur.

De laatste 5 minuten van de bijeenkomst kunnen altijd benut worden voor overleg met de ouders.

Het tarief voor remedial teaching is:


€ 48,00 per sessie


tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.

Tarief kindertherapie

De sessies duren een uur.

De eerste bijeenkomst is altijd een oudergesprek waarin de problematiek vanuit de visie van de ouders gedeeld wordt.

Dan volgen er 5 sessies met het kind.

Na deze 5 sessies is er een tussenevaluatie met de ouders.

Hierna volgen nog 5 sessies met het kind.

De ontwikkelingen worden altijd met een afrondend oudergesprek afgesloten.


Het tarief voor kindertherapie is:


€ 68,00 per sessie.


tijdens schoolvakanties is de pratijk gesloten.


Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC en geregistreerd als register therapeut bij de RBCZ, daardoor vergoeden vele verzekeringen een deel van een sessie, soms een gehele sessie. Dit is per verzekering verschillend.

Via deze link vergoedingen kunt u inzien of uw verzekering de sessies vergoedt.

De mogelijkheden die uw specifieke verzekering biedt zijn bij mij op te vragen.

Sinds 2016 werk ik ook samen met het sociale wijkteam in Oosterhout, alwaar een beschikking aangevraagd kan worden voor begeleiding t.a.v. kindertherapie. De vergoedingen lopen dan via de wet jeugdzorg (geheel buiten de financiën van de ouders om). U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie.


Bij klachten hoop ik dat u contact met mij opneemt, maar indien u meer wilt lezen over procedures kunt u informatie inwinnen. Ik ben aangemeld bij de SCAG, stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg.